Ngày 13 tháng 9 năm 2018, trường Tiểu học Hậu Lộc tổ chức thành công Hội nghị Chi bộ đầu năm học 2018 - 2019